Energetika

ČEZ, a. s.

Retrofit ETU I

Komplexní obnova ETU II – KO ETU II (2006 – 2012)

 • kompletní montáž technologické elektroinstalace
 • kompletní montáž stavební elektroinstalace a veřejného osvětlení
 • realizace kompletní projektové dokumentace od zadávacího řízení až po stupeň detail design
 • rekonstrukce zemnící sítě
 • zařízení staveniště
 • kompletní zajištění optimalizace provozu bloků v průběhu KO

Elektrárny Tušimice

 • Servis a údržba elektráren Tušimice od r.1993 dosud
 • Přezbrojení nadstaveb NN rozvoden 6 kV
 • Kompletní rekonstrukce technologie a stavební elektroinstalace CHÚV ETU
 • Rekonstrukce elektroodlučovačů popílku bloků 21 – 24
 • Rekonstrukce rozvodny 110 kV
 • Přemístění vývodových transformátorů 400 kV
 • Rekonstrukce zajištěné spotřeby 400V AC a 220V DC vč. dieselgenerátoru, baterií, střídačů a UPS
 • Rekonstrukce dieselsekce
 • Rekonstrukce Čerpací stanice průsakových vod IV – Ochrany bloků
 • Ochrany transformátorů
 • Rekonstrukce Buzení TG bloků 21 – 24
 • Rekonstrukce – Vývod, uzel a odbočka TG
 • Řídící systémy
 • Optovazby ETU I – ETU II
 • Rekonstrukce zařízení vlastní spotřeby 6 kV
 • Kompletní rekonstrukce rozvodných zařízení bloků 21 – 24
 • Výměna elektročásti
  • bloků 21 – 24
  • Zauhlování
  • Pasové dopravy
  • Sila pro ukládání popílku
 • Vodní hospodářství
  • Rekonstrukce odsíření CHYODA
  • Stavební elektroinstalace technologických objektů

Komplexní obnova EPR II

 • optimalizace provozu, přeložky kabeláže 6kV, dodávka a výroba rozváděčů
 • vyzbrojení kabelových kanálů
 • zařízení staveniště

Elektrárny Prunéřov

 • Odstruskovací sila
 • Rekonstrukce Elektroodlučovače
 • Administrativní budova EPR I
 • Servis a údržba osvětlení a ohřevu vlečka EPRU
 • Vybudování napájení 6kv plochy A3 vč. výstavby nové rozvodny

Elektrárny Mělník

 • Rekonstrukce Elektroodlučovače
 • Rekonstrukce Mazutové stanice

Výstavba nového zdroje 660 MW Ledvice

 • Stavební elektroinstalace

ČEPS, a.s.

 • Rekonstrukce čistící stanice odpadních vod v rozvodně 400 kV Hradec u Kadaně
 • Rekonstrukce výzbroje rozváděčů r 402 v rozvodně 400 kV Hradec u Kadaně
 • Rekonstrukce čistící stanice odpadních vod v rozvodně 400 kV Kočín

ENERGO novinky

01.01.2020

Hledáme nové spolupracovníky

Hledáte novou pracovní příležitost? Více informací v menu Kariéra

více

01.01.2014

Údržba logického celku elektro

Naše společnost se stala dodavatelem údržby logického celku elektro Paroplynové elektrárny Počerady společnosti ČEZ, a. s.

více

01.04.2013

LC VEP Zauhlování

Byli jsme vybráni společností ČEZ energetické produkty s.r.o. jako partner pro údržbu části elektro pro logický celek Vedlejší energetické produkty a zauhlování Elektrárny Tušimice II

více

Tvorba webových stránek: Creative Vision s.r.o.
Redakční systém 4site CMS