Revizní činnost

Revizní činnost je zajišťována vlastními a externími revizními techniky s více jak třicetiletou praxí v oboru, kteří vlastní osvědčení vydané Institutem technické inspekce Praha platné do i nad 1000V pro prostory i s nebezpečím výbuchu.

Zkušenosti našich revizních techniků jsou zárukou nejen kvalitní mezioperační a výstupní kontroly, ale i přínosnou odbornou oporou projektantů a montérů v procesu projektování a montáží. V rámci revizní činnosti úzce spolupracujeme i s organizacemi státního odborného dozoru (ITI)

Provádíme:

  • kontroly a revize elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2;
  • kontroly a revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2;
  • kontroly a revize elektrické instalace nízkého napětí dle ČSN 33 2000–1 ed.2;
  • revize hromosvodových zařízení;
  • revize rozvodů nízkého napětí (do 1000V);
  • revize rozvodů vysokého napětí (nad 1000V);
  • revize el. zařízení v objektech typu A, B
  • zkoušky elektrických zařízení

ENERGO novinky

01.01.2020

Hledáme nové spolupracovníky

Hledáte novou pracovní příležitost? Více informací v menu Kariéra

více

01.01.2014

Údržba logického celku elektro

Naše společnost se stala dodavatelem údržby logického celku elektro Paroplynové elektrárny Počerady společnosti ČEZ, a. s.

více

01.04.2013

LC VEP Zauhlování

Byli jsme vybráni společností ČEZ energetické produkty s.r.o. jako partner pro údržbu části elektro pro logický celek Vedlejší energetické produkty a zauhlování Elektrárny Tušimice II

více

Tvorba webových stránek: Creative Vision s.r.o.
Redakční systém 4site CMS